Autizmus

„Az autizmus egy neurobiológiai rendellenesség. Az autizmus, ugyanúgy mint az SPD, egy gyűjtőfogalom (Autizmus spektrum zavar-ASD), amely nem egy, hanem több problémára is utal. Tág értelemben egy olyan rendellenesség, amely kihat a verbális és non-verbális kommunikációra, a társas kapcsolatokra, a képzeletre és a probléma megoldásra.”[1]

 

Fő tünetei:[2]

  • Korai kezdet, minőségi károsodás és elmaradás jellemzi három területen
    • Szociális interakciókban (pl. metakommunikáció, kölcsönösség. A társas kapcsolatokban, élmények megosztása)
    • Kommunikáció (beszéd funkcionális használata, társalgás fenntartása, hangsúly, beszédritmus, stb.) és játékban (változatos, spontán szerepjáték, imitatív játék)
    • Viselkedés, érdeklődés és aktivitás területén (sztereotip, ismétlődő jellegű játék, azonossághoz való ragaszkodás.)

További információt az autizmussal kapcsolatban https://www.autizmus.hu/AAspektrum.html oldalon található, illetve a weboldalak szekcióban.[1]  Carol Stock Kranowitz, M. A. :Zűr-zavaros gyermek( Studio Nagy Bt. 2012),33. -34. oldal

[2] Gordosné Szabó Anna: Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest 2004) 113. Oldal,